Geitekillingen for små barnehender Publisert: 16 .05. 2014

Vi er veldig glade for at Gyldendal bruker jubileumsåret til å nyutgi flere av Prøysens klassikere.

Denne gangen ønsker vi å trekke frem Geitekillingen som kunne telle til ti utgitt i barnebokformat. Tykke boksider og klaffer gjør det lett for små hender å bla. I tillegg til å lese den kjente fortellingen, kan man leke og lære om tall, dyr og farger ved hjelp av klaffene på siden av boka. Fortellingen er en av Alf Prøysens mange historier som har gledet barn i generasjoner.

Geitekillingen som kunne telle til ti ble utgitt for første gang i 1954 og er senere utgitt som bildebok opptil flere ganger, med illustrasjoner av både Björn Berg, Vivian Zahl Olsen og Jan-Kåre Øien.

I denne boka er det Björn Bergs illustrasjoner som er utgangspunkt.

Hvis bare geitekillingen kunne telle til hundre, kunne han telt hvert år siden Alf Prøysen ble født.