Alminnelige arbeidsfolk - om Alf Prøysens prosaforfatterskap

kr 300,00

Redaktør Bjørn Ivar Fyksen

Oplandske bokforlag

I denne boka bidrar litteraturforskere fra Norge, Sverige og Danmark med artikler som alle tar sikte på å utvide forståelsen av Prøysens forfatterskap. Hovedvekten ligger på spørsmålet om hvordan verkene hans kan forstås som fortellinger om klasse - som arbeidslitteratur - men også sjangerdiskusjoner og biografisk pregede lesninger har fått plass. Håpet er å bidra til å gjøre et stort forfatterskap enda større.