Kjærtegn/Livets sekund

kr 328,00

Alf Prøysen

Tiden Norsk Forlag 2001

I denne boka finner du Kjærtegn og Livets sekund samlet i ett bind slik Nils Johan Rud samlet dem.

I tillegg er resten av lørdagsstubbene som har vært utgitt i andre bøker før, tatt med her. Bakerst i boka finnes også en oversikt over samtlige stubber, når de er trykt i Arbeiderbladet og i hvilke bøker de er å finne.