Pass deg for dom som slår og tru itte dom som klappe

kr 149,00

Ane Hoel

Tano 1995

Fornedrelse, mobbing og ensomhet er Alf Prøysens hovedtema gjennom hele hans forfatterskap, hevder forfatteren av denne boks. Selv har hun gjennom et hovedfagsarbeid tatt for seg Alf Prøysens eneste roman Trost i taklampa. Tradisjonelt er handlingen blitt knyttet til temaet "flukten fra landsbygda", Gjennom grundig gravearbeid og analyse slår fofatteren fast at det ikke var Prøysens tema. Hennes overordnede mål er å rette oppmerksomheten mot teksten, og på den måten forsøke å vriste Alf Prøysens skrift ut av biografens klør som hun uttrykker det.

Denne boka er et fruktbart og originalt bidrag til Prøysen-forståelsen. Den vil være til god hjelp for folk innen undervisning og formidling, fordi tilnærmingsmetodene punkterer en rekke av fortolkningsmytene som er skapt av tradisjonell lesning gjennom en årrekke.

Veiledende pris kr. 149,-.