Utpå livets vei/Kjærlighet på rundpinne

kr 328,00

Alf Prøysen

Tiden Norsk Forlag 1999

Den største delen av Alf Prøysens produksjon består av korte fortellinger. De aller fleste av dem ble skrevet for Arbeiderbladet til spalten «Alf Prøysens lørdagsstubb».

Denne utgaven samler de to eneste bokutgivelsene av lørdagsstubber som Alf Prøysen selv sto for. Da Prøysen ga ut Ut på livets vei i 1952 og Kjærlighet på rundpinne i 1958 besto materialet nesten utelukkende av lørdagsstubber som han selv komponerte til en helhet.